Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen on säännelty maastoliikennelaissa. Moottorikelkkareitti on tieliikennelain alaista tiealuetta. Reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella.

Moottorikelkkareitin siirtäminen

Siirtämienen tarkoittaa, että reitti siirretään joiltakin osin sinne, missä se ei ennen ole kulkenut. Siirtämiseen lainsäädäntö suhtautuu kuten reitin perustamiseen. Kun reitti siirretään uuteen paikkaan, on siis ensin oltava reittisuunnitelma, jonka kunnan ympäristöviranomainen hyväksyy. Reitti siirtyy uuteen paikkaan joko maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella tai Maanmittauslaitoksen tekemällä reittitoimituksella.

Moottorikelkkareitin 
lakkauttaminen

Moottorikelkkareitti lakkautetaan reitin pitäjän antamalla ilmoituksella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myös lakkauttaa reitin tai sen osa, jos reitille ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi enää ole yleistä tarvetta. Tällainen yleisen tarpeen lakkaaminen voi olla esim. reitistä lähtenyt pisto, joka on mennyt tankkausasemalle, joka on kuitenkin reitin perustamisen jälkeen lopetettu. Lakkauttamisen ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä myös erityististä syistä.

Reitin lakkauttamisesta on annettava päätös. Päätöksessä voidaan määrätä niistä toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyttää. Kunnan on ilmoitettava reitin tai sen osan lakkauttamisesta kiinteistörekisterin pitäjälle, joka huolehtii lakkauttamisesta aiheutuvat merkinnät kiinteistörekisteriin.

Lue lisää moottorikelkkareiteistä.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.