Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin merkitsemisemistä, liikennemerkkien asettamista, lanaamista ym. ylläpitotoimia. Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella.

Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin pitäjän vastuulla

Reittiä käyttöönotettaessa reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä kuten juuria ja kiviä.

Reitin pitäjän on vastattava siitä, että moottorikelkkailureitti on vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa. Reitin pitäjän on myös vastattava siitä, että reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavat paikat on merkitty selvästi ja tarpeellisissa määrin.

Reitin pitäjän vastuu vahingoista

Reitin pitäjä ei ole velvollinen korvaamaan reitin käyttäjälle reitin käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa, jollei vahinko ole johtunut reitin pitäjän huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta reitin pitäjälle kovinkaan ankaraa huolenpitovelvoitetta.

Lue lisää moottorikelkkareiteistä.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.