Katujen kunnossapitovelvollisuus kuuluu kunnalle. Kunnan on pidettävä kadut liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tarpeen mukaan kunnostettava katuja. Katujen kunnossapitoon kuuluu myös katualueella olevien istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden ja liikennemerkkien kunnossapito. Talvella kunnan on huolehdittava aurauksesta ja hiekoituksesta. Kunta voi kuitenkin päättää, että talvella tietty katu pidetään vain osittain kunnossa.

Tontinomistajalla on velvollisuus pitää tontin edustalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena. Tontinomistajan on pidettävä katu puhtaana roskista ja rikkaruohoista tontin rajasta kadun keskiviivaan. Istutusten hoitaminen ja muu kuin edellä mainittu katujen puhtaanapito kuuluu kunnalle. Talvella tontinomistajan tulee poistaa jalankulkua haittaava lumi ja jää. Myös haitallisten lumivallien poiskuljetus ja jäätyneiden kaivojen avaaminen kuuluvat tontinomistajalle. Rakennusten katolta tippuva lumi ja jää voi tappaa ja kiinteistönomistaja on siitä vastuussa. Tontinomistajan on ilmoitettava kunnalle tai poliisille rikkoutuneesta päällysteestä, kuopista ja muista puutteista.

Kunnan tehtävänä on yleisten alueiden kuten torien, katuaukioiden ja puistojen pitäminen alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Kunta voi halutessaan ottaa huolehdittavakseen edellä mainittuja tontinomistajalle kuuluvia velvollisuuksia. Kunnossapidon kustannuksista vastaa kuitenkin tontinomistaja.


Lue lisää kunnossapitovelvollisuudesta

Lähde §: laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.