Liikennesäännöt

Ajoneuvon kuljettamiseen vaaditaan ajo-oikeus ›

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisen yleisiin vaatimuksiin kuuluu tietty ajoneuvoluokan vaadittu ikä ja terveys. Kuljettajaa koskevien yleisten vaatimusten mukaan ajo-oikeutta ei saa sellainen henkilö, jolta vian tai vamman vuoksi puuttuvat kuljettamiseen tarvittavat edellytykset. Ajokorttihakemusta tehdessä haetaan myös ajokorttilupa, joka tulee olla myönnetty ennen kuin ajo-oikeus voidaan myöntää. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaanottaa ajokorttilupien hakemukset, jonka perusteella ajo- oikeuden myöntäminen Lue lisää ›

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset ›

Ajokortin saamiselle on asetettu erinäisiä edellytyksiä liikenneturvallisuuden tason takaamiseksi. Näin ollen, ajokortin saaminen on kaukana itsestäänselvyydestä. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös riittävällä tasolla. Ajokortti myönnetään vain henkilöille, jotka täyttävät asetuksella säädetyt terveysvaatimukset. Ajokortin anomisen yhteydessä hakijan tulee antaa terveysselvitys, jonka takia kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa henkilö, Lue lisää ›

Alkolukon tekniset vaatimukset ›

Alkolukon tekniset vaatimukset on määritelty laeissa ja asetuksissa. Alkolukon tehtävä on estää ajoneuvon käyttöönotto siten, että ennen ajoneuvon käynnistämistä alkolukkoon on puhallettava. Tällä varmistetaan, ettei kuljettaja ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko on siis ajoneuvon kuljettajan uloshengitysilmasta alkoholipitoisuutta mittaava laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen tai liikkumisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää laitteeseen asetetun raja-arvon. Alkolukon saattaminen Lue lisää ›

Talvirenkaiden käyttö ›

Talvirenkaiden käyttö on Suomessa tavallista. Talvirenkaita on yleensä kahta päätyyppiä; nastattomat kitkarenkaat ja liukuesteillä (nastoilla) varustetut talvirenkaat. Liukuesteillä varustetun renkaan on yleisiltä edellytyksiltään oltava sellainen, ettei se oleellisesti vahingoita tien pintaa. Näin ollen esim. jää- tai talviralliautoilussa käytettyjen nk. piikkirenkaiden käyttö tieliikenteessä on pääsääntöisesti kielletty. Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 Lue lisää ›

Miten auton hinaaminen tehdään laillisesti? ›

Auton hinaaminen on usein edessä silloin kun auto on rikkoutunut niin, ettei sitä pysty kuljettamaan sen omalla konevoimalla. Rikkoontunut ajoneuvo on ainakin lavetilla siirtämistä edullisempi vaihtoehto ajoneuvon siirtämiseksi korjauspaikalle. Auton hinaaminen köydellä tai tangolla Hinattaessa on käytettävä köyttä tai hinaustankoa. Köyden tai tangon on oltava vähintään kolme, mutta enintään kuusi metriä pitkä. Keskiosaan on kiinnitettävä Lue lisää ›

Milloin maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä? ›

Maastoajoneuvojen käyttö tiellä on lähtökohtaisesti kielletty. Maastossakin niiden käyttö on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä vain poikkeustilanteissa Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien ja sillan. Tien ylittäminen on siis mahdollista, kunhan maastoajoneuvon kuljettajalla on lupa ajaa maastossa molemmilla puolilla tietä. Sillan käyttö tulee lähinnä kysymykseen kun jää on heikkoa. Järven Lue lisää ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h — edellytykset ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h, jos se on hyväksytty 100km/h nopeuden ajoneuvoksi. Tämä edellyttää, mm. että autossa on lukkiutumattomat jarrut, ja valmistajan nopeudelle hyväksymät renkaat. teho- ja turvallisuusvaatimukset Laki edellyttää myös, että moottorin teho on vähintään 11kw jokaista kokonaismassan tuhatta kiloa kohti. Istuimissa on oltava pääntuet ja sellaiset istuimet, joiden edessä ei ole toista istuinta tms. Lue lisää ›

Rikesakot ja päiväsakot — mitä eroja sakoilla on? ›

Rikesakot ja päiväsakot ovat sakkoseuraamuksia, joita määrä esim. poliisi. Sakkoja voidaan jaotella myös esim. sakkolajeittain (esim. sakkomääräys ja sakkovaatimus). Tässä artikkelissa erotellaan rikesakko ja päiväsakko. Rikesakkoja määrätään lievimmistä teoista. Rikesakot ovat kiinteitä, eikä rikkeen tekijän tulot vaikuta sakon loppusummaan. Päiväsakkojärjestelmässä päiväsakon rahamäärä määräytyy sakotettavan nettotulojen ja elatusvelvollisten perusteella. Teon vakavuus määrittää päiväsakkojen kappalemäärän. Loppusumma saadaan Lue lisää ›

Rattijuopumusepäily käynnistää rikosprosessin ›

Rattijuopumusepäily -termistä puhutaan yleensä silloin kun esitutkintaviranomainen, yleensä poliisi, on kirjannut asiasta rikosilmoituksen. Tällöin on syytä epäillä henkilön syyllistyneen rattijuopumusrikokseen. Rattijuopumusrikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimpiä nimikkeitä ovat rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus. Poliisi puhallutta autoilijoita nk. seulonta-alkometreillä. Tällaisen alkometrin tulos on suuntaa antava eikä se yleensä voi olla rattijuopumustuomion perusteena. Puhallus antaa kuitenkin viranomaiselle syyn jatkotoimiin. Lue lisää ›

Ajoneuvoveron laiminlyönti ›

Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa Suomeen. Ajoneuvovero on suoritettava määräajassa. Ajoneuvoveron laiminlyönti johtaa siihen, että liikennekäytössä oleva ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon. Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvo on käyttökiellossa myös silloin, kun ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty jollekin muulle kuin verovelvolliselle. Ajoneuvon käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että ajoneuvosta on maksettava lisäveroa. Lue lisää ›