Liikennesäännöt: Liikennesääntöjen merkitys

Liikenteen mutkaton sujuminen edellyttää liikennesääntöjen olemassaoloa. Vaikka luottamussäännöt liikenteessä ovatkin liikenteen sujumisen kannalta usein merkittävässä asemassa, ei lakiin kirjoitettujen sääntöjen merkitystä voi mahdollisten sattumuksien tapahtuessa väheksyä. Tieliikennesäännöstöstä löytyy paitsi tiettyyn… Lue lisää »

Liikennesäännöt: Liikennesääntöjen rikkominen

Liikennesääntöjen rikkomisesta ei välttämättä seuraa sakkorangaistusta. Lievistä rikkeistä voi selvitä pelkällä huomautuksella. Selkeästä laiminlyönnistä tai rikkeestä taikka mahdollista vaaraa muille tienkäyttäjille aiheuttavasta ajelusta saa kuitenkin aina sakkoa. Näin etenkin ylinopeusrikkomuksen… Lue lisää »

Turvavyö: Turvavyön käyttöpakko lapsilla

Suomen lain mukaan myös lasten tulee käyttää turvavyötä tai muuta heille tarkoitettua turvalaitetta matkustaessaan henkilöautossa. Lapsen, jonka pituus on alle 135 cm, tulee käyttää lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt… Lue lisää »

Puhalluskoe: Puhalluskokeesta kieltäytyminen

Poliisi voi määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan humalatilan tai huumausaineen käytön selvittämiseksi tarvittavaan kokeeseen. Yleisin tien päällä tehtävä testi on puhalluttaminen. Puhalluskokeesta voi kieltäytyä, mutta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan henkilönkatsastukseen, jossa… Lue lisää »

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

Ajokortin saamiselle on asetettu erinäisiä edellytyksiä liikenneturvallisuuden tason takaamiseksi. Näin ollen, ajokortin saaminen on kaukana itsestäänselvyydestä. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös… Lue lisää »

Ajoneuvon kuljettamiseen vaaditaan ajo-oikeus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisen yleisiin vaatimuksiin kuuluu tietty ajoneuvoluokan vaadittu ikä ja terveys. Kuljettajaa koskevien yleisten vaatimusten mukaan ajo-oikeutta ei saa sellainen henkilö, jolta vian tai vamman vuoksi puuttuvat kuljettamiseen tarvittavat… Lue lisää »