Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisen yleisiin vaatimuksiin kuuluu tietty ajoneuvoluokan vaadittu ikä ja terveys. Kuljettajaa koskevien yleisten vaatimusten mukaan ajo-oikeutta ei saa sellainen henkilö, jolta vian tai vamman vuoksi puuttuvat kuljettamiseen tarvittavat edellytykset.

Ajokorttihakemusta tehdessä haetaan myös ajokorttilupa, joka tulee olla myönnetty ennen kuin ajo-oikeus voidaan myöntää. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaanottaa ajokorttilupien hakemukset, jonka perusteella ajo- oikeuden myöntäminen tehdään.

Mopokortti

Mopokortin voi saada jo 15 vuotiaana, edellytyksenä on kuitenkin, että kuljettaja hankkii mopolle ajo-oikeuden sekä täyttää ajoneuvoluokan yleiset terveys- ja muut vaatimukset. Viimeisen vuosikymmenen aikana mopokortin vaatimukset ovat laajentuneet siten, että mopokortin voidaan myöntää 15 vuotta täyttäneelle, joka on suorittanut edellytetyn teoriakokeen ja sen jälkeen mopon käsittelykokeen tai mopoauton ajokokeen. Näin ollen, ennen vuotta 1985 syntyneet saavat mopokortitta ajaa mopoa, mutta eivät kuitenkin mopoautoa.

Kevytmoottoripyörä

A1-luokka oikeuttaa ajamaan kevytmoottoripyörää eli ”kevaria”, A2-luokka keskikokoista moottoripyörää ja A-luokka kaikkein isoimpiakin moottoripyöriä. Kevytmoottoripyöräkortin vaadittu ikäraja on 16 vuotta, mutta myös kevarikorttiin vaaditaan hyväksytysti suoritettu kuljettajatutkinto. Tutkintoa edeltää opetus joko autokoulussa tai opetuslupaopetuksessa.

Henkilöauto

Henkilöauton kuljettamisen ajo-oikeus voi saada vasta 18 vuotta täyttänyt, ja ikärajan saavuttamisen lisäksi edellytyksenä on hyväksytty kuljettajatutkinto.

Väliaikainen ajolupa

Kuljettajatutkinnon suorittamisen osoituksena kuljettaja saa väliaikaisen todistuksen tutkinnon suorittamisesta. Luvallisesti ajoneuvoa saa siis kuljettaa heti, kun ajokortti tai väliaikainen ajolupa luovutetaan ajo-oikeuden saaneelle kuljettajalle eli henkilölle, joka on suorittanut kuljettajatutkinnon tai esimerkiksi mopokorttia varten vaaditut teoriakokeen ja käsittelykokeen.

 Väliaikainen ajolupa tulee aina olla kuljettajan mukana ajettaessa moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Väliaikainen ajolupa korvataan myöhemmin saatavalla ajokortilla, joka on ajo-oikeuden osoittava asiakirja ja kertoo siitä, että henkilöllä on oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Kuljettaja, jolle on määrätty ajokielto tai väliaikaisen ajokielto, ei omaa ajolupaa. Näin ollen, kuljettaja ei saa ajaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Ajo-oikeus alkaa kuitenkin uudelleen heti sen jälkeen, kun ajokortti palautetaan haltijalle ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen. Ajo-oikeutta ei ole myöskään, jos kuljettajan ajo-oikeuteen liittyy ehto alkolukon käytöstä eikä hän noudata tätä ehtoa, eikä silloin, jos ajokorttia ei ole uudistettu tai se on rauennut.

Lue lisää ajokortin saamiseen tarvittavista terveysvaatimuksista.

Lähde §: ajokorttilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.