Liikennesääntöjen rikkomisesta ei välttämättä seuraa sakkorangaistusta. Lievistä rikkeistä voi selvitä pelkällä huomautuksella. Selkeästä laiminlyönnistä tai rikkeestä taikka mahdollista vaaraa muille tienkäyttäjille aiheuttavasta ajelusta saa kuitenkin aina sakkoa. Näin etenkin ylinopeusrikkomuksen tai vaarallisen ohituksen johdosta. Mitä suurempi rikkomus on, sen kovemmat ovat luonnollisesti myös sanktiot.

Tuntuvasta ylinopeudesta ja muusta vakavammasta piittaamattomuudesta tieliikenteen sääntöjä kohtaan voi olla seurauksena käräjäreissu. Poliisin suorittama ajokortin haltuunotto seuraa jo heti tienpäällä ja väliaikainen ajokielto kestää, kunnes toisin päätetään. Käräjille menevistä jutuista ajokielto yleensä jatkuu vähintään useamman kuukauden.

Rattijuopumus on rikos, johon syyllistynyt voidaan tuomita vankeusrangaistukseen. Ehdoton vankeus yleensä edellyttää aikaisempaa vastaavaa rikollisuutta. Rattijuopumus on kuitenkin vakava tieliikennerikos. Samoin tuntuvaa ylinopeutta käyttäen aiheutettu törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Rikoksesta seuraa rangaistus, joka on teosta ja tekijän historiasta riippuen sakkoa, ehdollista vankeutta, yhdyskuntapalvelua taikka ehdotonta vankeutta eli vankilatuomio.

Toiselle tienkäyttäjälle aiheutetusta vammasta tai materiaalisesta vahingosta seuraa rahallinen korvausvastuu. Vakuutusyhtiön vahingoksi ei yleensä jää tahallisella rikoksella aiheutetuista vahingoista seuraava korvausvastuu, vaan vakuutuksen antajalla on oikeus periä suorittamansa summat rikokseen syyllistyneeltä.

Menetettyjä ihmishenkiä ei kuitenkaan mikään edellä mainituista korvaa.

Lue lisää liikennesäännöistä.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.