Liikennevahingot

Onnettomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkimuksen ›

Onnettomuustutkintakeskus tutkii kaikki onnettomuudet, jotka kuolleiden tai loukkantuneiden tai onnettomuuden laadun perusteella on pidettävä erityisen vakavana. Erityinen onnettomuuden vakavuus voi johtua myös merkittävistä vahingoista ympäristölle, omaisuudelle tai varallisuudelle. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavia onnettomuuksia ovat myös ilmailussa, meriliikenteessä ja rautatieliikenteessä tapahtuneet vakavat onnettomuudet. Onnettomuuden tutkinta on useimmissa tapauksissa rinnakkaista ja erillistä esitutkinnan kanssa. Turvallisuustutkintaa ei kuitenkaan tehdä oikeudellisen Lue lisää ›

Liikennevahingon korvaaminen ja korvausmäärät ›

Liikennevahingon korvaaminen perustuu valtaosassa tapauksia liikennevakuutuslakiin. Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus kaikissa liikenteessä käytettävissä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa. Vahingonkärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä. Ilmoittaminen tapahtuu käytännössä puhelimitse tai verkossa tapahtuneella vahinkoilmoituksella. Kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta on suositeltavaa käyttää kirjallista asiointia. Vakuutusyhtiö tekee liikennevahinkoa koskevan korvauspäätöksen. Päätöksessä on oltava muutoksenhakuohjeet, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Korvauskanne käräjäoikeudessa Lue lisää ›

Suomalainen liikennevakuutus-järjestelmä ›

Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä on rakennettu niin, että jokaisessa liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on oltava liikennevakuutus. Liikennevakuutus on siis pakollinen, mutta vakuutusyhtiön voi jokainen valita itse. Liikennevakuutuksen olemassaolo ja maksujen ajantasaisuus tarkastetaan mm. määräaikaiskatsastuksessa. Liikenteessä tapahtuu huomattava määrä onnettomuuksia joka vuosi. Tämän vuoksi liikennevahinkojen korvauksista ja vakuutusjärjestelmästä on säädetty lailla tarkoin. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko, Lue lisää ›

Liikennevakuutus: Pakollinen liikennevakuutus ›

Liikennevakuutus on pakollinen jokaiselle liikenteessä käytettävälle ajoneuvolle. Sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä vastapuolelle aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Omat vahingot vahingonaiheuttaja hekilövahinkoja lukuunottamatta kärsii itse tai saa niistä korvauksen vapaaehtoisen autovakuutuksen nojalla. Puhutaan kaskoista ja osakaskoista. Myös vailla liikennevakuutusta oleva jalankulkija, joka on aiheuttanut vahingon, voi saada omasta henkilövahingostaan korvauksen vahingossa osallisena olleen ajoneuvon Lue lisää ›

Liikennevahinko: Syyllisyys ›

Liikennevahingon sattuessa on useimmiten viisainta kutsua paikalle puolueeton tilanteen ylöskirjaaja, poliisi. Syyllisyyskysymykset voidaan ratkaista tienpäällä, jos asianosaiset ovat asiasta yksimieliset. Liikenneonnettomuuteen osallisen tienkäyttäjän on toisen osallisen tai onnettomuudessa vahinkoa kärsineen vaatimuksesta ilmoitettava nimensä ja osoitteensa sekä annettava tietoja tapahtumasta. Henkilövahingon korvattavuus  Liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus yleensä korvaa vastapuolen vahingot, ja myös omat henkilövahingot. Itselle aiheutettu Lue lisää ›

Liikennevahinko: Ankara vastuu liikennevahingoissa ›

Pääsääntöisesti ajoneuvon liikenteessä käyttämisestä toiselle aiheutunut vahinko korvataan ankaran vastuun mukaisesti. Varsinkin henkilövanhinkojen korvaamiseen sovelletaan ankaraa vastuuta. Korvausvastuun syntymiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Jokaiselle liikenteessä käytettävälle moottoriajoneuvolle pakollinen liikennevakuutus on ensisijainen korvauslähde. Liikennevahinko korvataan vakuutuksesta, vaikka kukaan ei olisi henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen. Tällainen tilanne voi olla vaikka silloin, jos lapsi syöksyy bussin Lue lisää ›