Liikennevahingon korvaaminen perustuu valtaosassa tapauksia liikennevakuutuslakiin. Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus kaikissa liikenteessä käytettävissä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa.

Vahingonkärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä. Ilmoittaminen tapahtuu käytännössä puhelimitse tai verkossa tapahtuneella vahinkoilmoituksella. Kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta on suositeltavaa käyttää kirjallista asiointia. Vakuutusyhtiö tekee liikennevahinkoa koskevan korvauspäätöksen. Päätöksessä on oltava muutoksenhakuohjeet, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta.

Korvauskanne käräjäoikeudessa

Korvauskanne on pantava vireille riita-asioista voimassa olevassa järjestyksessä asianomaista vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta ja siitä, mikä vakuutusyhtiö on vahingosta vastuussa. Joka ei ole pannut kannettaan vireille määräajassa, menettää oikeutensa tämän lain mukaiseen korvaukseen.

Liikennevahingon korvaaminen – korvausmäärä?

Liikennevahinko korvataan moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Moottoriajoneuvon vahingoittumisesta omistajalla on oikeus saada korvaukseksi joko korjauskustannus tai sitä vastaava määrä tahi, kun moottoriajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata, sillä välittömästi ennen vahingon tapahtumista ollut käypä arvo. Moottoriajoneuvon käypä hinta selviää usein selailemalla internetissä olevia autonmyyntipalstoja.

Henkilövahinkoihin ja niistä maksettavien korvausten suuruuteen saa viitettä esim. henkilövahinkoasiain lautakunnan suosituksista. Suositukset on julkaistu verkossa pdf.-tiedostona, joka löytyy hakukoneilla hakemalla. Esimerkiksi rintalastan murtumalle korvaushinta on 800-1500 euroa.

Lue lisää liikennevakuutuksesta.

Lähde §: liikennevakuutuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.