Pääsääntöisesti ajoneuvon liikenteessä käyttämisestä toiselle aiheutunut vahinko korvataan ankaran vastuun mukaisesti. Varsinkin henkilövanhinkojen korvaamiseen sovelletaan ankaraa vastuuta. Korvausvastuun syntymiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen.

Jokaiselle liikenteessä käytettävälle moottoriajoneuvolle pakollinen liikennevakuutus on ensisijainen korvauslähde. Liikennevahinko korvataan vakuutuksesta, vaikka kukaan ei olisi henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen. Tällainen tilanne voi olla vaikka silloin, jos lapsi syöksyy bussin takaa auton eteen. Korvauksen maksamiseen riittää, että aiheutuneen vahingon ja ajoneuvon liikenteessä käyttämisen välillä on syy-yhteys.

Moottoriajoneuvojen välisissä liikennevahingoissa pääsääntönä on tuottamusvastuu. Mikäli liikennevahinko on kohdistunut toiseen ajoneuvoon, korvataan vahinko sen ajoneuvon liikennevakuutuksesta, joka on vahingon aiheuttanut kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai ajoneuvon puutteellisesta kunnosta.

Lue lisää syyllisyydestä liikennevahingoissa.

Lähde §: liikennevakuutuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.