Liikennevakuutus on pakollinen jokaiselle liikenteessä käytettävälle ajoneuvolle. Sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä vastapuolelle aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Omat vahingot vahingonaiheuttaja hekilövahinkoja lukuunottamatta kärsii itse tai saa niistä korvauksen vapaaehtoisen autovakuutuksen nojalla. Puhutaan kaskoista ja osakaskoista. Myös vailla liikennevakuutusta oleva jalankulkija, joka on aiheuttanut vahingon, voi saada omasta henkilövahingostaan korvauksen vahingossa osallisena olleen ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Ajoneuvon liikenteeseen käyttäminen

Ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä on olemassa runsaasti oikeuskäytäntöä. Vahinkoilmoitusta tehtäessä asiaa voi vakuutusyhtiöstä tiedustella tai mutkikkaamman tapauksen kysymyksessä ollessa kääntyä jo heti ensivaiheessa lakimiehen puoleen. Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella mm. silloin, jos ajoneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kuin henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen taikka jos ajoneuvo on säilytettävänä tai korjattavana autotallissa.

Liikennevakuutuksesta korvataan vastapuolen vahinko vahingonaiheuttajan huolimattomuudesta riippumatta. Huolimattomasta ajoneuvon käsittelystä sitä pysäköitäessä voi olla seurauksena esimerkiksi se, että ilman vaihdetta tai käsijarrua pysäköity auto piha-alueella lähtee itsekseen liikkeelle ja törmää toiseen autoon. Ajoneuvon pysäköinti on ajoneuvon liikenteeseen käyttämistä ja siitä johtuvat vahingot liikennevakuutus korvaa.

Lue lisää liikennevakuutuksesta.

Lähde §: liikennevakuutuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.