Liikenteen mutkaton sujuminen edellyttää liikennesääntöjen olemassaoloa. Vaikka luottamussäännöt liikenteessä ovatkin liikenteen sujumisen kannalta usein merkittävässä asemassa, ei lakiin kirjoitettujen sääntöjen merkitystä voi mahdollisten sattumuksien tapahtuessa väheksyä. Tieliikennesäännöstöstä löytyy paitsi tiettyyn tilanteeseen soveltuvia konkreettisia sääntöjä myös yleisluontoisia sääntöjä, kuten esimerkiksi oikean tilannenopeuden ylläpitäminen mahdollisesta muusta nopeusrajoituksesta huolimatta. Viime kädessä laissa säädetyt liikennesäännöt ratkaisevat syyllisyyskysymykset, ellei vakavaa luottamussääntöjen rikkomista asiassa toteen näytetä.

Liikennemerkit ovat tieliikennelainsäädännön konkreettinen ilmentymä. Liikennemerkit eivät ole vain moraalisesti velvoittavia. Merkkejä on noudatettava lain rikkomisesta seuraavan rangaistuksen uhalla.

Tieliikenteen luottamussäännöt

Tieliikenteen luottamussäännöt rakentuvat ihmisten väliselle luottamukselle niinkuin muutoinkin elämässä. Liikenteen sujuvuus voi tietyissä tilanteissa jopa edellyttää, että luottamussääntöjä noudatetaan. On voitava luottaa siihen mitä toinen tienkäyttäjä omasta toiminnastaan esimerkiksi vilkkua käyttämällä tai käyttämättä jättämisellä osoittaa. Liikenne on varsinkin kaupunkiliikenteessä hetkessä jumissa, jos ei uskalleta luottaa vilkkujen käyttöön. Valitettavan moni jättää vilkun tyystin käyttämättä.

Vilkunkäyttö perustuu lakiin ja sen käyttämättä jättäminen on rike.

Lue lisää liikennesäännöistä.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.