Maastoajoneuvojen käyttö tiellä on lähtökohtaisesti kielletty. Maastossakin niiden käyttö on kielletty ilman maanomistajan lupaa.

Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä vain poikkeustilanteissa

Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien ja sillan. Tien ylittäminen on siis mahdollista, kunhan maastoajoneuvon kuljettajalla on lupa ajaa maastossa molemmilla puolilla tietä. Sillan käyttö tulee lähinnä kysymykseen kun jää on heikkoa. Järven ja joen jäällä maastoajoneuvolla ajo on lähes aina sallittu.

Maastoajoneuvon kuljettaminen on mahdollista tiellä myös silloin, kun sen kuljettaminen maastossa on kohtuuttoman vaikeaa meneillään olevan kuljetustehtävän tai maaston olosuhteiden vuoksi tai kun tiellä kuljettaminen on tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellinen.

Tällainen tilanne voi olla edessä esim. silloin, kun tien penkka on aurattu niin jyrkäksi, ettei ylittäminen suoraan poikittain ole mahdollista. Tällöinkin maastoajoneuvolla liikkujan on kuitenkin oltava luvallisesti liikkeellä joko virallisella reitillä, maastoajoneuvolle tarkoitetulla uralla, tai maastossa, johon hänellä on maanomistajan lupa maastoliikenteeseen. Meneillään oleva kuljetustehtävä esim. puiden ajo voi joissakin tilanteissa oikeuttaa tiealueen käyttämiseen. Pääsääntöisesti puiden ajoonkin on kuitenkin ennalta suunniteltava ja tarvittaessa ajettava jälki, joka mahdollistaa maastoajoneuvolla ajon myös täysi reki perässä. Reki on myös kuormattava olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä myös silloin, kun siihen on lisättävä polttoainetta sen laillisen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella. Esim. huoltoaseman piha on yleiselle tielle tarkoitettua aluetta. Tämän poikkeussäännöksen nojalla polttoainepumpulle voi ajaa, kunhan reitti kulkee tankkauspisteen välittömästä läheisyydestä tai päättyy siihen.

Maastoajoneuvon saa myös siirtää tieliikenteestä tarkoitetusta ajoneuvosta maastoon käyttömaastoon välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi esim. kelkkakärryä ei tarvitse viedä tieliikenteen alaiselta alueelta maastoon, vaan moottorikelkan voi pudottaa reitin tai muun luvallisen käyttömaastoon välittömään läheisyyteen.

Lue lisää maastoliikenteen säännöistä.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.