Auton hinaaminen on usein edessä silloin kun auto on rikkoutunut niin, ettei sitä pysty kuljettamaan sen omalla konevoimalla. Rikkoontunut ajoneuvo on ainakin lavetilla siirtämistä edullisempi vaihtoehto ajoneuvon siirtämiseksi korjauspaikalle.

Auton hinaaminen köydellä tai tangolla

Hinattaessa on käytettävä köyttä tai hinaustankoa. Köyden tai tangon on oltava vähintään kolme, mutta enintään kuusi metriä pitkä. Keskiosaan on kiinnitettävä selvästi näkyvä lippu.

Jos ajoneuvon jarrut ovat epäkunnossa, saa sitä hinata vain tankoa tai puomia käyttämällä. Jarruvikaisen ajoneuvon siirto onnistuu myös apuvaunua käyttämällä. Ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, saa siirtää vain apuvaunun tai hinauspuomin varaan nostettuna.

Usean auto hinaaminen?

Usean auton hinaaminen samalla vetävällä ajoneuvolla on kielletty. Hinattavana oleva ajoneuvo ei ilman pakottavaa syytä saa olla vetävää ajoneuvoa painavampi. Hinattavana olevan ajoneuvon kuljettajalla on oltava tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajo-oikeus.

Lue lisää liikennesäännöistä.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.