Talvirenkaiden käyttö on Suomessa tavallista. Talvirenkaita on yleensä kahta päätyyppiä; nastattomat kitkarenkaat ja liukuesteillä (nastoilla) varustetut talvirenkaat. Liukuesteillä varustetun renkaan on yleisiltä edellytyksiltään oltava sellainen, ettei se oleellisesti vahingoita tien pintaa. Näin ollen esim. jää- tai talviralliautoilussa käytettyjen nk. piikkirenkaiden käyttö tieliikenteessä on pääsääntöisesti kielletty.

Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 mm. Käytetyssä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,5 mm.

Talvirenkaiden käyttö – nastarenkaat

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin, myöhemmän näistä päivämääristä ollessa määräävä.

Merkittävin poikkeus pääsäännöstä on se, että nastarenkaita voi käyttää aina milloin keli sitä edellyttää. Nastarengaskausi alkaa pohjoisessa näin ollen aikaisemmin ja päättyy myöhemmin kuin eteläisessä Suomessa. Edellä mainitun ajan ulkopuolella nastarenkaita saa käyttää myös hälytysajoneuvossa, puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa, tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa sekä hinausautossa. Nastarenkaita saa käyttää muuna aikana myös auton tai hinattavan ajoneuvon kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa.

Perävaunun talvirenkaiden käyttö

Normaalit pienet perävaunut ovat joko O1-luokkaan kuuluvia alle 750kg:n kokonaismassan perävaunuja, tai O2-luokan yli 0,75 tonnin perävaunuja. O2-luokan perävaunu tulee määräaikaiskatsastaa ja siinä pitää olla jarrut. O2-luokan perävaunussa on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset.

Käytettäessä nastarenkaita henkilö- tai pakettiautossa (M1– ja N1– luokka) tai kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O1-ja O2-luokka) taikka erikoisautossa on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten.

Lue lisää teistä.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.