Toistuvat liikennerikkomukset ovat melko yleinen peruste ajokiellon määräämiseen. Ajokiellon toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrä poliisi. Ajokielto voidaan määrätä heti alkavaksi esim. törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, rattijuopumusrikosten tai muun vakavan liikennerikoksen perusteella, kun se ilmentää tekijässään vakavaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä kohtaan. Edellä mainituissa tapauksissa ajokielto määrätään useimmiten poliisimiehen päätöksellä välittömästi alkavaksi jo tapahtumapaikalla. Toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrättävät ajokiellot koituvat kärsittäväksi kuitenkin viiveellä.

Toistuvat liikennerikkomukset johtavat ajokieltoon

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos ajo-oikeudenhaltija on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan tieliikennelain mukaiseen liikennerikkomukseen, jota ei kuitenkaan käsitellä rikesakolla. Rikesakkojutuistakin ajo-oikeuteen vaikuttavat kuitenkin matkapuhelimen käyttö ajon aikana, nopeusrajoitusten rikkomiset, sekä tieliikentee sosiaalilainsäädännön rikkomiset (ajo- ja lepoaikajutut).

Toistuviin liikennerikkomuksiin katsotaan myös liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennepaot tieliikenteesäsä.

Ajokieltoon johtaviin toistuviin tekoihin luetaan myös ajoneuvorikkomukset (huom. ei ajoneuvoverorikkomus), sekä ammattipätevyyssäännösten rikkomiset ja vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset. Myös paljastinlaiterikkomukseen (tutkanpaljastin) syyllistyminen vaikuttaa ajo-oikeuteen.

Lyhytaikaisella kortilla ajeleva määrätään ajokieltoon syyllistyttyään vuoden aikana kaksi kertaa tai kahden vuoden aikan kolmesti edellä mainittu rikokseen. Sama koskee myös moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden alkamisesta.

Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytäntöön välittömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty.

Ajokiellon kesto

Poliisin valtakunnallinen ohjeistus ajokieltoon määräämisestä

Ajokiellon normaali kesto

Edellytykset ajokieltoon määräämiseen

Ajokiellon keston liukuma

6 viikkoa

– Tekoja on vähimmäismäärä ja päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 35, tai
– tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän ja kaikki seuraamukset ovat liikennevirhemaksuja

1 kk-9 vk

12 viikkoa

– Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän, tai
– päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä 36-50

7-17 vk

18 viikkoa

– Tekoja 3 tai enemmän yli vähimmäismäärän, tai
– päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä yli 50

15 viikkoa-6 kuukautta

https://poliisi.fi/ajokiellot

Lue lisää ajokiellosta

lähde §: ajokorttilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.