Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Virheellisestä pysäköinnistä kuljettajaa voidaan muistaa pysäköintivirhemaksulla. On pysäköinninvalvojan mielentilasta kiinni, antaako hän parkkisakot, vaikka kuljettaja istuu autossa ja on heti valmis auton siirtämään. Sakotusoikeus pysäköinninvalvojalla kuitenkin on olemassa.

Pysäköintinä ei pidetä lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista varten. Ajoneuvon saa seisauttaa myös kuormaamista tai kuorman purkamista varten ilman, että pysäköintivirhesakkoa tarvitsee pelätä.

Lue lisää tarpeettomasta joutokäynnistä.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.