Kunta voi huolehtia alueellaan poliisin ohella pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä.

Kunnassa pysäköinninvalvontaa johtaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on tarvittava määrä apulaisia. Kunnallinen pysäköinninvalvoja on poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisen pysäköinninvalvontahenkilökunnan kelpoisuusehdoista sekä virkapuvusta ja tunnusmerkistä on omat määräyksensä.

Ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa selvitettävä henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. Myös ajoneuvo on pysäköinninvalvojan tai hänen apulaisensa antamasta merkistä pysäytettävä sekä noudatettava, tämän antamaa muuta merkkiä tai kehotusta.

Jos pysäköinninvalvoja katsoo, että pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa, hänen tulee maksukehotusta antamatta ilmoittaa virheestä poliisille. Ilmeisen vähäpätöisestä pysäköintivirheestä voi poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja maksukehotuksen sijasta antaa huomautuksen.

Lue lisää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Lähde §: laki pysäköinninvalvonnasta

Nopeaa apua lakiasioihin.