Pysäköintivirhe ei yleensä ole rikosoikeudellisesti tuomittava teko, josta määrätään sakkorangaistus. Pysäköintiä koskevien sääntöjen rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muussa tapauksessa virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu, joka on rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä erillinen lakiin perustuva hallinnollinen sanktio. Pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta määrätään aina pysäköintivirhemaksu, jos jotain virheestä seuraa.

joutokäynti

Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettomasta joutokäynnistä. Kuljettajan on suoritettava pysäköintivirhemaksu. Auton ja moottoripyörän osalta maksusta on vastuussa myös ajoneuvon omistaja tai haltija, jollei omistaja tai haltija saata todennäköiseksi, että ajoneuvo oli ollut luvattomasti kuljettajan käytössä.

Lue lisää pysäköintivirhemaksusta.

Lähde §: laki pysäköinninvalvonnasta

Nopeaa apua lakiasioihin.