Lähettäjä saa kuljetuksen aikana määrätä tavarasta antamalla rahdinkuljettajalle ohjeita kuljetuksen keskeyttämisestä, määräpaikan muuttamisesta tai tavaran luovuttamisesta muulle kuin aikaisemmin mainitulle vastaanottajalle. Myös muita vastaavia ohjeita on lupa antaa. Rahdinkuljettaja on vastuussa noudatettavissa olevan ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta.

Lähettäjän oikeus määrätä tavarasta lakkaa vastaanottajan vaadittua tavaran luovuttamista taikka kansainvälisessä kuljetuksessa, kun vastaanottajalle luovutetaan rahtikirjan vastaanottajankappale. Tämän jälkeen lähettäjän määräämisvalta tavaraan lakkaa ja rahdinkuljettajan on noudatettava vastaanottajan ohjeita. Rahtikirjassa voidaan määrätä, että oikeus määrätä tavarasta kuuluu jo rahtikirjan laatimisesta lähtien tavaran vastaanottajalle.

Se, jolla on oikeus määrätä tavarasta, on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle antamansa ohjeen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdollisen vahingon. Jos määräyksen noudattaminen ei ole kohtuullisesti toteutettavissa esim. kuljetusturvallisuussyistä, rahdinkuljettajan on heti ilmoitettava ohjeen antajalle, ettei hän voi noudattaa ohjetta.

Lue lisää rahtikirjasta

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.