Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja kuittia vastaan luovuttaa hänelle tavaran sekä rahtikirjan vastaanottajankappaleen. Jos tavara on kadonnut tai jos se ei ole tullut perille tarkoitetussa ajassa, vastaanottaja voi esittää rahdinkuljettajalle kuljetussopimukseen perustuvia vaatimuksia.

Vastaanottajan tulee suorittaa kuljetussopimuksen mukaan maksettavat määrät. Jos syntyy riitaa siitä, mitä vastaanottajan on maksettava, rahdinkuljettaja ei ole velvollinen luovuttamaan tavaraa, ellei vastaanottaja aseta vakuutta. Jos tavara luovutetaan vastaanottajalle perimättä jälkivaatimusta, jonka määrä rahdinkuljettajan kuljetussopimuksen mukaan olisi tullut periä, rahdinkuljettajan on korvattava lähettäjän vahinko jälkivaatimuksen määrään asti. Rahdinkuljettajalla on sen jälkeen oikeus vaatia maksamansa määrä vastaanottajalta.

Lue lisää tavarasta määräämisestä kuljetuksen aikana.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.