Kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimuksesta on laadittava rahtikirja, jolla sopimus vahvistetaan. Sama on pääsääntönä myös kotimaisissa kuljetuksissa. Tavaran lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat kuitenkin sopia siitä, ettei rahtikirjaa tehdä. Rahtikirjaa ei kotimaisissa kuljetuksissa tarvitse myöskään tehdä, jos sen tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa.

Tiekuljetussopimus on pätevä ja tiekuljetussopimuslain sääntelyn alainen, vaikka rahtikirjaa ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti. Tavaran lähettäjä tai rahdinkuljettaja voi vaatia erillisen rahtikirjan laatimista jokaista ajoneuvokuormaa, tavaralajia tai tavaraerää kohti.

Lue lisää rahtikirjasta.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.