Tienkäyttäjän, joka syystään tai syyttään on joutunut osalliseksi liikenneonnettomuuteen, on lain velvoittamana heti pysähdyttävä ja kykynsä mukaan avustettava vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja voi joutua syytteeseen liikennepaosta, jos hän liikenneonnettomuuteen osallisena laiminlyö velvollisuutensa heti pysäyttää ja kykynsä mukaan avustaa vahingoittuneita. Liikennepaosta tieliikenteessä voi seurata sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Liikennepakoon ei syyllisty se, joka ei ole onnettomuudessa osallisena. Hän voi syyllistyä vaikkapa pelastustoimen laiminlyöntiin.

Lue lisää auttamistoimen laiminlyönnistä.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.