Rattijuopumus on rikos huolimatta siitä, missä siihen syyllistyy. Rattijuopumukseen voi syyllistyä yhtälailla liikenteessä, suljetulla kotipihalla kuin metsässäkin.

Rattijuopumukseen syyllistyy silloin, kun veressä on alkoholia vähintään 0,5 promillea ajon aikana tai sen jälkeen, tai kun alkoholia litrassa uloshengitysilmaa on vähintään 0,22 milligrammaa. Rattijuopumuksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Ajokiellon kesto on yleensä noin puoli vuotta.

rattijuopumus ja huumausaineet

Rattijuopumukseen voi syyllistyä myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajettaessa. Tuomita voidaan silloin, jos verestä löytyy huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Rikoksen tunnusmerkistön kannalta on yhdentekevää, onko kuljettajan kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin huumausaineen johdosta heikentynyt. Tuomiolta voi välttyä, jos huumausainejäämä on peräisin lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on oikeus käyttää.

Rattijuopumuksesta voidaan tuomita niin ikään se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa muun huumaavan aineen, kuin alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena (lääkehumalassa) niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut.

liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla

Liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Moottoriton ajoneuvo lienee yleensä polkupyörä ja rikosnimike arkikielessä tankojuoppous. Rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tienkäyttäjältä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottorittoman ajoneuvon kuljettamista ja samalla vaaran aiheuttamista toisen turvallisuudelle. Konkreettista vaaraa siis edellytetään. Vaarantamismomentti täyttyy esimerkiksi törmäilystä jalankulkijaan.

Lue lisää rattijuopumuksesta.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.