Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta;

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 23 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa hallinnassa olevaa huoneisto huolellisuudella. Vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Vuokranantaja on vastuussa huoneiston hoitamisesta ja kunnossapidosta, mutta näistä velvollisuuksista voidaan erikseen sopia toisin vuokrasopimuksessa.

Kun vuokranantaja on vastuussa liikehuoneiston hoidosta ja kunnossapidosta, vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Vuokraajan maksettava vuokra katsotaan olevan korvaus huoneiston tavanomaisesta kulumisesta.

Vuokrasopimuksessa osapuolet voivat sopia, että vuokraaja on luovutettava vuokrattu liikehuoneisto siinä kunnossa missä se oli, kun osapuolet solmivat vuokrasopimuksen. Näin ollen, vuokraaja saattaa joutua kunnostamaan huoneiston, vaikka kunnon huonontuminen johtuisikin tavanomaisesta kulumisesta.

Tavanomainen kuluminen on tapauskohtaisesti määritettävä. Tämän määrittämiseksi otetaan huomioon liikehuoneiston käyttötarkoitus. Esimerkiksi teollisuushallissa tai työpajassa normaali kuluminen voi saattaa huoneiston todella huonoon kuntoon.

Tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan usein olevan kylttien, peilien ja lamppujen kiinnittämisestä huoneiston pinnoitteelle aiheutuneet vauriot sekä lattia- ja seinäpinnoitteiden ikääntymistä.

Jos huoneisto vaurioituu esimerkiksi vuokralaisen poistaessa huoneistoon kiinnittämiään laitteita tai tarvikkeitaan, vuokralaisen on se korjattava tai korvattava. Vaikka kiinnitetyt esineet säilyisivät vuokralaisen omistuksessa, vuokralaisen on korvattava tai korjattava poistamisesta huoneistolle aiheutuneet vahingot.

Vuokralainen voi olla velvollinen maksaa vahingonkorvausta, mikäli hän tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vahingonkorvaus vastuu voi perustua joko tahallisuuteen tai tuottamukseen.

Pääsääntönä on, että vuokraaja, joka pitää liikehuoneistoa hallinnassaan on todistettava, ettei omaisuuden vahingoittuminen ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan. Vuokralainen tulee todistaa, ettei hän toiminnassaan ole menetellyt huolimattomasti tai tahallisesti aiheuttaen vahinkoa huoneistolle.

Vuokraaja on myös vastuussa vahingosta, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään aiheuttanut huoneistolle. Vahingon aiheuttajalta edellytetään tahallisuutta tai tuottamusta. Vuokralaisen on näytettävä, ettei huoneistossa hänen luvalla oleskeleva henkilö ole tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut vahinkoa. Vuokralainen vastaa vain sellaisten henkilöiden aiheuttamista vahingoista, jotka oleskelevat huoneistossa hänen luvallaan. Tällainen henkilö on mm työntekijä, alivuokralainen. Vuokralainen joutuu myös tietyissä tapauksissa olemaan vastuussa asiakkaiden aiheuttamasta vahingosta. Vuokralaisen vastuu katsotaan alkavan siitä hetkestä, jolloin hän vapaaehtoisesti päästää jonkun liikehuoneistoonsa.

Vahingon aiheuttaja voi myös vahingonkorvauslain nojalla olla velvoitettu maksamaan vahingonkorvausta aiheuttamastaan vahingosta. Vuokraaja tulee tässä tilanteessa näyttää, että kyseinen henkilö olisi aiheuttanut vahingon.

ks. Finlex.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.