Liikkeen luovutus: Työsuhteen ja työehtojen säilyminen liikkeen luovutuksessa

Liikkeen luovutuksessa työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle, eli työntekijät siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajan palvelukseen. Tämä koskee vain luovutushetkellä voimassa olevia työsuhteita. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä esimerkiksi vaatimalla saada jäädä vanhan työnantajan palvelukseen.

Oikeuksien ja velvollisuuksien ohella siirtyvät myös työsuhteesta johtuvat työsuhde-etuudet, eli työntekijä saa esimerkiksi pitää hänelle kuuluvan puhelinedun ja esimerkiksi vuosiloman karttuminen jatkuu ja säilyy ennallaan. Liikkeen luovutus ei anna työnantajalle erityistä oikeutta muuttaa työsuhteen ehtoja. Työehtosopimuksista luovutuksensaajaa sitoo se, johon luovuttaja luovutushetkellä oli sidottu. Velvollisuus noudattaa ko. työehtosopimusta säilyy sen voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Liikkeen luovutukseen liittyy sekä luovuttajan että luovutuksensaajan osalta yhteistoimintavelvoite.

Vastuu työntekijöiden palkka- ja muista saatavista siirtyy luovutuksensaajalle luovutushetkellä. Ennen luovutushetkeä erääntyneistä saatavista luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti, eli ne voidaan periä kummalta tahansa. Luovutuksen jälkeen erääntyneistä maksuista vastuu on yksin luovutuksensaajalla. Jos kyse on kuitenkin tilanteesta, jossa konkurssipesä luovuttaa liikkeen, luovutuksensaajalla ei ole vastuuta ennen luovutusta erääntyneistä maksuista.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat:
0600 111 88