Luonnonsuojelualueen perustaminen käynnistyy yleensä esisuojelukiinteistön muodostamisella. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Valtion maille luonnonsuojelualue perustetaan perustamissäädöksellä, joka voi olla laki, valtioneuvoston tai ministeriön asetus.

Luonnonsuojelualueella on lähtökohtaisesti kaikki luontoa muuttava toiminta kielletty. Sinne ei saa esim. rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä.

Luonnonsuojelualueen perustaminen perustamissäädöksen jälkeen

Säädöksen voimaantulon jälkeen muodostetaan suojelukiinteistö. Erillistä kiinteistötoimitusta ei edellytä, jos aiemmin on muosotettu esisuojelukiinteistö. Kiinteistönmuodostamisen jälkeen luonnonsuojelualueen rajat merkitään maastoon, jonka jälkeen luonnonsuojelualue on valmis. Kiinteistön muodostamiseen sovelletaan kiinteistönmuodostamislakia

Alueiden liittäminen olemassa olevaan luonnonsuojelualueeseen

Alue, joka siirtyy valtion omistukseen voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen laajennusaluetta koskevan hankinnan tai saannon yhteydessä. Jos alueen omistaa jokin muu julkisoikeudellinen yhteisö kuin valtio, alue voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ko. yhteisön suostumuksella.

luonnonsuojelulaki

kiinteistönmuodostamislaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.