Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle tapahtuu joko ELY-keskuksen tai maanomistajan aloitteesta. Käytävissä neuvotteluissa sovitaan mm. korvauksista ja alueen rauhoitusmääräyksistä. Jos maanomistaja on myötämielinen luonnonsuojelualue voidaan hyväksyä sopimuksella.

Hallintolain hengessä asianosaisia on kuultava luonnonsuojelualueen perustamisesta. Ely- antaa perustamisesta päätöksen, jossa käydään läpi alueen rauhoitusmääräykset, maanomistajalle maksettavat korvaukset ym.

Päätös on annettava tiedoksi ja se saa lainvoiman 30pv:n valitusajan kuluttua.

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle ilman maanomistajan suostumusta

Jos luonnonsuojelualueen perustamiselle ei ole maanomistajan tahtoa, aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta tulee ELY-keskukselta. Jos käytävissä neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä ja maa-alue kuuluu luonnonsuojeluohjelmaan asian valmistelua jatketaan. Ilman maanomistajan tahtoa luonnonsuojelualue voidaan perustaa EL-keskuksen päätöksellä.

Maanomistajalla on päätöksen tiedoksisaannista 30pv:n valitusaika, jonka jälkeen päätös saa lainvoimaan. Kun päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta on saanut lainvoimaan tehdään tarvittavat merkinnät kiinteistörekisteriin ja maastoon. Maanomistajalle maksetaan korvaus kärsitystä vahingosta ja esim. saamatta jäänestä tuotosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.