Lupa velallisen vaihdokseen tarvitaan yleensä silloin, kun velkoja vaihtuu. Pääsääntöisesti velallinen vastaa itse suorituksen täyttämisestä velkojalle, eli velan maksamisesta.

Lupa velallisen vaihdokseen saadaan velkojalta

Velallisen vaihdokseen on saatava velkojan lupa tai suostumus. Ilman velkojan suostumusta ei velallinen voi pätevästi luovuttaa velvollisuutta suorituksen täyttämiseen kolmannelle. Joissakin tilanteissa velallisen vaihdos on mahdollinen ilman suostumustakin.

Lain määräys voi mahdollistaa velkojan vaihtuminen

Edellytyksenä velallisen vaihtumiselle ilman velkojan suostumusta on pääsääntöisesti se, että asiasta on nimenomainen säädös. Esimerkiksi kiinteistön uusi omistaja voi joutua vastuuseen vuokralaisen ja kiinteistön aikaisemman omistajan välisen vuokrasopimuksen velvoitteista.

Velkojan lupaa ei kuitenkaan tarvita siihen, että kolmas henkilö ottaa vastuun toisen velasta. Näin siksi, että velkoja ei tällöin menetä oikeuttaan vaatia suoritusta alkuperäiseltä velalliselta vaan syntyy yhteisvastuu, jossa suorituksen täyttämisestä vastaa alkuperäisen velallisen lisäksi uusi velallinen. Se, että joku ottaa vastuuta toisen velasta, ei yleensä miltään osin loukkaa velkojan oikeutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.