Tuomioistuimen prosessinjohtotoimenpiteet jaetaan muodolliseen prosessinjohtoon ja aineelliseen eli materiaaliseen prosessinjohtoon. Tuomioistuimen materiaalinen eli aineellinen prosessinjohto tarkoittaa, että tuomarin toiminta rajoittuu asian selvittämiseen sen perusteella, mitä oikeudenkäyntiaineistoa asianosaiset ovat esittäneet. Tuomarin tehtäviin ei kuulu tutkia, olisiko juttuun saatavissa jotain muuta näyttöä.

Materiaalinen prosessinjohto sisältää sen, että tuomioistuin valvoo asian tulevan perusteellisesti käsitellyksi eikä siihen sekoiteta mitään siihen kuulumatonta. Jotta asia tulee perusteellisesti käsitellyksi, tuomari voi esittää kysymyksiä asiaa koskien. Tuomari voi esimerkiksi asianosaisen epäselvän lausuman vuoksi selvittää asianosaiselta, mitä hän epäselvällä lausumallaan todella tarkoittaa. Materiaalisella prosessinjohdolla tuomari voi selventää, rikastaa ja jopa rajoittaa oikeudenkäyntiaineistoa.

Materiaalinen prosessinjohto on erityisen tärkeää asian valmistelussa, sillä se luo edellytykset pääkäsittelyn yhtäjaksoiselle menettelylle.

Nopeaa apua lakiasioihin.