Paliskunnan kokouksessa päätetään paliskunnan tehtäviä koskevat asiat. Varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa. Syyskokous pidetään syys- tai lokakuussa ja kevätkokous huhti- tai toukokuussa. Paliskunnan tilikautena on poronhoitovuosi.

Varsinaisessa paliskunnan kokouksessa päätetään:

Syyskokouksessa päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta, vuosikertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta. Syyskokouksessa päätetään myös poroisännän, varaisännän ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista sekä poroisännän, varaisännän ja muiden hallituksen jäsenten valitsemisesta toimikauden päättyessä kolmeksi seuraavaksi poronhoitovuodeksi. Kokouksessa päätetään myös tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja niiden valitsemisesta seuraavalle poronhoitovuodelle sekä työnjohtajien ja poroerotusten lukumiesten palkkioista ja valitsemisesta seuraavalle poronhoitovuodelle.

Kevätkokouksessa päätetään toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta seuraavalle toimikaudelle, paliskunnan varojen hoitamisessa noudatettavasta menettelystä ja laidunmaiden käyttösuunnitelmasta. Keväällä päätetään myös poroluettelon vahvistamisesta, vuosimaksun suuruudesta ja suorittamistavasta sekä korotetun vuosimaksun suuruudesta ja suorittamistavasta. Myös merkitsemismaksusta päätetään keväällä.

Varsinaisissa kokouksissa päätettävien asioiden lisäksi on pitkä lista muista asioista, joista voidaan päättää varsinaisissa kokouksissa tai paliskunnan ylimääräisissä kokouksissa.

Lähde §: poronhoitoasetus

Nopeaa apua lakiasioihin.