Toisinaan asuntokauppa-alalla tulee vastaan monenlaisia ammattinimikkeitä, jotka saattavat mietityttää asiakkaita. Kuka siis saa käyttää kiinteistönvälittäjän ammattinimikettä ja mitä lyhenteet oikein pitävät sisällään? Asuntokauppoja tehdessään onkin hyvä varmistua välittäjän ammattitaidosta ja usein välittäjiltä kannattaakin kysyä lisää mikäli nimike mietityttää.

LVV = Laillistettu vuokravälittäjä

Keskuskauppakamari vastaa LVV-kokeiden järjestämisestä. LVV-kokeen läpäissyt henkilö voi käyttää laillistetun vuokravälittäjän nimikettä. Välittäjäkokeista LVV-koe on suppeampi koe, jossa testataan pääasiassa vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön sekä vuokravälitystoimeksiantojen hoitamiseen liittyvää osaamista. Vuokranvälitystä harjoittava rekisteröity välitysliike saa käyttää toiminimessään LVV-lyhennettä.

LKV = Laillistettu kiinteistönvälittäjä

Keskuskauppakamari vastaa myös LKV-kokeiden järjestämisestä. LKV on kenties tärkein välitysalalla esiintyvä lyhenne, joka tarkoittaa laillistettua kiinteistönvälittäjää. Kiinteistönvälittäjä-nimitystä saavat käyttää sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti LKV-kokeen. Rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää nimessään LKV-lyhennettä. Nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä valvovat aluehallintovirastot, jonka lisäksi se ylläpitää välitysliikerekisteriä.

Vuoden 2016 alusta alkaen voimaan tulleen lain mukaan jokaisessa kiinteistönvälitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella välitystoimintaa harjoittavista henkilöistä tulee olla LKV-pätevyys. Lain tarkoituksena on taata asiakkaille ammattitaitoinen ja asiantunteva välityspalvelu. Itse LKV-koe vaatii osallistujalta laajaa lainsäädännöllistä osaamista sekä hyvän välitystavan tuntemusta. 

LKV-kokeessa edellytetään laajaa tietämystä muun muassa asunto- ja kiinteistönkauppaan, kiinteistön muodostukseen ja kaavoitukseen liittyvien asioiden sekä erilaisten vastuukysymysten hallintaa.

Muut lyhenteet

Kiinteistöedustajan koulutus (KED) on Kiinteistöalan koulutuskeskuksen järjestämä koulutus, jonka suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet välitystehtävien hoitamiseen. Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (KiAT) puolestaan on välitystyön ohessa näyttötutkintona suoritettava tutkinto, jonka suorittajalle on jo ehtinyt kertyä työkokemusta alalta.

Jatkokouluttautumisesta kertovia tutkintoja ovat YKV eli Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto, KVK (YKV-koulutuksen edeltäjä) sekä Diplomivälittäjä-tutkinto.

Edellä mainittujen välittäjätutkintojen lisäksi markkinoilla liikkuu AKA- ja KHK-lyhenteita. AKA tarkoittaa auktorisoitua kiinteistönarvioijaa, joka on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA-arvioijan ammattitaitoa tarvitaan esimerkiksi vaativien kiinteistökauppojen tai riitatilanteiden yhteydessä silloin, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviolausuntoa kiinteistön arvosta.

KHK eli Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija on arvioija, jonka käyttö on laissa määriteltyä. Sijoitusrahasto-, kiinteistörahasto– ja arvopaperimarkkinalaissa sekä kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on määritelty erikseen tilanteet, jolloin KHK:n arviota tarvitaan.

Suomen Juristit Oy
20.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.