Mitä perunkirjoituksen jälkeen? Perunkirjoitus on pakollinen asia, joka on aina hoidettava kuoleman jälkeen. Seuraavana vuorossa ovat ositus ja perinnönjako.

Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana.

Verotus

Perunkirjoituksen jälkeen odotettavissa on siis perintöveropäätös. Jokainen, joka perii jotakin perinnönjättäjältä, saa oman verotuspäätöksensä. Perintöverotus tehdään laskennallisesti perukirjan perusteella eikä verotus jää odottamaan sitä, miten kuolinpesä myöhemmin jaetaan.

Käytännön toimet

Perukirjasta pitää toimittaa kopio verottajalle tarvittavine liitteineen. Perukirjan kopio on hyvä toimittaa myös kaikille niille osakkaille, jotka eivät olleet perunkirjoituksessa läsnä. Pesän ilmoittaja jättää perunkirjoitusta varten kertyneen asiakirja aineiston itselleen säilytettäväksi ns. kuolinpesän arkistona.

Ositus ja perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen ryhdytään tekemään ositusta, mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa eikä avioehtosopimusta ollut tehty. Osituksessa lesken varat erotetaan jaettavasta jäämistöstä erilleen. Sen jälkeen täytetään mahdolliset testamentint, minkä jälkeen loppu jäämistöstä jaetaan perillisten kesken. Ositus on hyvä toimittaa heti perinnönjaon yhteydessä siltä varalta, että leski menee joskus uudelleen naimisiin.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.