Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti on syytä erottaa urista, jotka useimmiten ovat maastoa.

Reitin perustamista edeltää reittisuunnitelma

Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Reitissä suunnitellaan myös levähdys- ja huoltoalueet, sekä ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.

Moottorikelkkareitti perustetaan kirjallisella sopimuksella tai toimituksella

Sopimuksen osapuolia ovat maanomistaja ja reitin pitäjä. Sopimukseen perustuva reitti merkitään kiinteistörekisteriin, jos reitin pitäjä sitä pyytää. Jos reitti perustetaan toimituksella, on reittitoimitusta haettava maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman.

Esteet reitin perustamiselle

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

Lue lisää moottorikelkkareiteistä.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.