Rakennuksen kosteusvaurio on etenkin myyntitilanteessa haasteellinen seikka. Myyjä voi olla vastuussa kaupankohteen kosteusvauriosta, mutta aina ei ole selvää, milloin ostaja on oikeutettu kaupan hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun.

Rakennuksen kosteusvaurio syntyy, kun rakenteisiin kertyy liikaa kosteutta eivätkä rakenteet pääse kuivumaan. Rakennuksiin päätyneellä kosteudella voi olla monta tekijää, mutta vaurion todennäköinen aiheuttaja on useasti rakennuksen ulkopuolelta maaperästä tai alapohjasta seinärakenteisiin noussut kosteus. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö kosteus voisi imeytyä rakenteisiin myös asunnon sisältä päin.

Kosteuden päätyminen rakenteisiin voi aiheutua rakennus- tai suunnitteluvirheestä. Myös tietyt rakenteet ovat luokiteltuja ns. riskirakenteina kosteusvaurioiden kannalta. On esimerkiksi todettu, että niin sanottu valesokkelipohja, joka on tyypillinen 1970- ja 1980-luvun taloille, on kosteusvaurioiden syntymisen kannalta riskirakenne.

Kosteusvaurion syntyminen on hyvin yksilöllistä, sillä prosessi voi kestää jopa vuosikymmeniä. Otollisissa olosuhteissa kosteusvaurio kehittyy nopeammin, ja niinpä kosteusvaurioita voidaan löytää myös uusista rakennuksista. Kosteusvaurio saattaa olla nähtävissä paljain silmin, mutta aina ei ulkoisia merkkejä ole havaittavissa. Vaurion jäljille voidaan päästä huoneen maakellarimaisen hajun tai asukkaiden oireilun – esimerkiksi toistuvien hengitystieinfektioiden silmien ärsytyksen tai kuumeilun – perusteella.

Myyjän vastuu kosteusvauriotilanteessa

Kun kosteusvaurio huomataan pian asunnon ostamisen jälkeen, saattavat ostajat olla oikeutettuja kaupanhinnan alennukseen tai jopa kaupan purkuun. Koska kosteusvaurio voi aiheuttaa mittavaa terveyshaittaa, tulee korjaukset aloittaa mahdollisimman pian. Usein juridinen apu riitatilanteen ratkaisemiseksi on kannattavaa.

Myyjän vastuuaika on rajoitettu. Asunto-osakkeen kaupassa ostajan on reklamoitava havaitsemistaan asunnon virheistä kahden vuoden sisällä kaupantekopäivästä. Omakotitalon kaupassa myyjä on vastuussa pidempään, viiden vuoden ajan. Reklamaation ajoitus on tärkeä, sillä mikäli reklamaatiota ei ole tehty määräajan sisällä, ostaja menettää oikeutensa vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Ostaja ei kuitenkaan aina ole kosteusvaurion perusteella oikeutettu korvauksiin tai kaupan purkuun. Esimerkiksi tilanteessa, jossa myyjä ei ole tiennyt kosteusvauriosta, ostajat eivät ole oikeutettuja hinnanalennukseen, ellei kyse ole merkittävästä vauriosta.

Ellei myyjä ei ole kaupantekohetkellä tiennyt asunnon virheestä, hän ei hinnanalennuksen tai kaupan purkamisen lisäksi ole velvollinen muuhun vahingonkorvaukseen.

Mikäli myyjä on myyntitilanteessa toiminut moitittavasti antamalla esimerkiksi tahallisesti väärää tietoa tai salaamalla tiedossaan olevia asunnon käyttöön tai arvoon vaikuttavia seikkoja joilla olisi ollut vaikutusta kauppaan, voi ostaja hakea myyjältä vahingonkorvausta virheen vuoksi kärsimästään vahingosta, kuten esimerkiksi korjausten aikaisesta sijaisasumisesta. Jos myyjä on tahallisesti jättänyt antamatta kaupankohteesta tiedossa olevia virheitä tiedoksi, voi myyjä olla myös rikosoikeudellisessa vastuussa menettelystään.


Lue lisää asuntokaupan virheistä.

Lähde §: asuntokauppalaki


Suomen Juristit Oy
19.4.2016
(Päivitetty 5.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.