Oikeuden ratkaisuiden nimet vaihtelevat riippuen tuomioistuista, prosessilajista ja käsiteltävästä asiasta. Ratkaisulla oikeus joko hyväksyy tai hylkää valituksen tai jättää sen tutkimatta. Ratkaisu voi olla myös se, että asia jätetään sillensä.

Oikeuden ratkaisuiden nimet; pääjako:

1.Tuomio

Tuomio on yleisen tuomioistuimen riita- tai rikosasian oikeudenkäynnin pääasiassa antama ratkaisu. Rikosasioissa tuomioksi näkee arkikielessä nimitettävän langettavaa tuomiota, vaikka tuomio voi olla syyksilukeva tai vapauttava. Tuomio voidaan julistaa heti oikeudenkäynnin päätteeksi tai antaa jälkikäteen nk. kansliatuomiona. Korkeimman oikeuden antamia päätöksiä kutsutaan ennakkotapauksiksi. Nimitys tulee siitä, että tulkintakannanotolla on lainkäyttöä ohjaava vaikutus.

2. Päätökset

Muita kuin tuomioita nimitetään yleensä päätöksiksi. Hallintotuomioistuinten ratkaisut ovat pääsääntöisesti päätöksia. Esimerkiksi hakemusasioissa annetaan päätös. Myös ratkaisu prosessiväitteeseen tai todistajan palkkiovaatimukseen on päätös.

3. Ratkaisu

Ratkaisu nimistä käyteään joissakin yhteyksissä lähes kaikista päätöstyypeistä ratkaisua voidaankin pitää yleisnimityksenä sille, että asia ratkeaa jonkun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä. Ratkaisuja ovat työtuomioistuimen, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden antamat päätökset.

Nopeaa apua lakiasioihin.