Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan kaikkia asianosaiselle oikeudenkäynnistä aiheutuvia menoja. Ne jaetaan vielä oikeudenkäyntimaksuihin ja asianosaiskuluihin.

Oikeudenkäyntimaksut ovat korvausta valtiolle oikeuslaitoksen palvelujen käyttämisestä. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada oikeussuojaa, maksut ovat kohtuullisia. Valtiolle oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset katetaankin pääosin verovaroin. Kussakin oikeusasteessa (käräjä-, hovi-, korkein oikeus) peritään omat oikeudenkäyntimaksut. Maksut ovat kiinteitä. Ne nousevat edettäessä korkeampiin oikeusasteisiin, eli hovioikeudessa on esimerkiksi korkeammat maksut kuin käräjäoikeudessa.

Oikeudenkäyntimaksut jaetaan edelleen käsittelymaksuihin ja toimituskirjamaksuihin. Käsittelymaksu on korvausta asian käsittelystä tuomioistuimessa sekä muista toimenpiteistä. Toimituskirjamaksu tulee maksaa, jos joku haluaa erikseen jäljennöksen tuomiosta

Kaikkia muita asianosaiselle oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia kutsutaan asianosaiskuluiksi. Ensinnäkin asianosaiskuluihin sisältyy asianajokulut. Lisäksi kustannuksia aiheutuu todistelusta. Onhan esimerkiksi todistajille maksettava palkkio. Myös matkakulut, ansionmenetykset ja muut henkilökohtaiset kulut sisältyvät asianosaiskuluihin. Asianosaiskulut ovat tyypillisesti huomattavasti suurempia kuin oikeudenkäyntimaksut


Lue lisää oikeudenkäyntikulujen maksamisesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.