Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus. Se korvaa oikeudenkäynneistä tai niiden välttämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuvia kuluja. Se voi olla osana yleisempää tavanomaista vakuutusta, esimerkiksi kotivakuutusta. Se voi olla myös erillisenä vakuutuksena. Oikeusturvavakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiöiltä.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti oman asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion. Tavanomaista suurempia palkkioita vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa. Lisäksi tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut tulevat korvatuksi oikeusturvavakuutuksella. Vakuutuksesta riippuen, se saattaa myös korvata ne oikeudenkäyntikulut, jotka tuomioistuin on tuominnut korvattavaksi vakuutetun vastapuolelle.

Oikeusturvavakuutus korvaa pääsääntöisesti riita-asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja. Esimerkiksi avioerosta ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta aiheutuvat erimielisyydet jäävät kuitenkin usein oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle. Rikosasioista tai hallintoasioista aiheutuvia kustannuksia korvataan erittäin rajoitetusti.


Lue lisää oikeudenkäyntikuluista.

Lähde §: laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.