Avoliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa parisuhteen osapuolet asuvat yhdessä samassa taloudessa. Kyseessä voi siis olla hyvin samankaltaiset olot kuin esimerkiksi avioliitossa. Avoliitolla ei kuitenkaan ole samanlaisia oikeusvaikutuksia kuin avioliitolla. Parisuhteen osapuolten väliset asiat ratkaistaan pitkälti samoin kuin kahden toisilleen vieraan henkilön asiat. Oikeusvaikutukset avoliitossa eroavat jonkin verran avioliitosta. Näitä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä käsitellään seuraavissa kappaleissa.

Avopuolisoiden omistus- ja velkasuhteet

Avoliitto ei vaikuta puolisoiden omistus- tai velkasuhteisiin. Avoliitossa puolisoilla ei ole laillista oikeutta toistensa omaisuuteen. Tosin avopuolisot voivat määrätä omasta omaisuudestaan vapaasti ilman toisen myötävaikutusta. Puolisot voivat siis esimerkiksi myydä omaisuuttaan ilman, että tarvitsevat siihen toisen puolison suostumuksen. Avioliitosta poiketen avopuolisoilla ei myöskään ole elatusvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

Omistus- ja velkasuhteisiin liittyen avoliitossa noudatetaan nimiperiaatetta. Periaatteen mukaisesti omaisuus katsotaan sen puolison omistamaksi, jonka nimiin se on hankittu. Poikkeuksena omaisuuden erillisyydestä on yhteisen asunnon vuokrasopimus. Siitä avopuolisot vastaavat aina yhdessä. Vuokra voidaan siis periä kummalta tahansa puolisolta. Näin voidaan tehdä riippumatta siitä, kumman nimiin vuokrasopimus on tehty.

Oikeusvaikutukset avoliitossa vs. avioliitossa

Voidaan todeta, että avoliitto eroaa monin tavoin avioliitosta. Avoliitossa ei esimerkiksi sovelleta isyysolettamaa eli avopuolisosta ei automaattisesti tule avoliitossa syntyvän lapsen isä. Näin ollen avopuolison on aina käytävä tunnustamassa isyytensä. Avopuolisoiden ei myöskään ole mahdollista adoptoida yhdessä.

Periytymisen suhteen avopuoliso eroaa aviopuolisosta. Avopuoliso ei nimittäin peri suoraan lain nojalla puolisoaan, vaan avoliiton osapuoli voi periä puolisonsa ainoastaan testamentin perusteella. Avopuolisot voivat varautua vastaantuleviin tilanteisiin sopimuksien avulla. He voivat esimerkiksi sopia tavasta, jolla yhteinen omaisuus jaetaan avoliiton mahdollisesti päättyessä.

Tietyin edellytyksin avoliiton päättymiseen voidaan soveltaa hyvitysjärjestelmää (ks. ”Avoliiton päättyminen”). Hyvitysjärjestelmän turvin puoliso voi saada avoliiton päättyessä taloudellista hyvitystä toiselta puolisolta, aivan kuten avioliitonkin päätyttyä puolisoiden on mahdollista sovitella taloudellisesta kompensaatiostaan.


Lue lisää avopuolisoiden oikeuksista avoliiton päätyttyä.

Lähde §: Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta


Suomen Juristit Oy
23.4.2015
(Päivitetty 20.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.