Onko vuokranantajalla oikeus mennä asuntoon? Kyllä on, mutta vain rajatuissa tilanteissa ja silloinkin yhteisymmärryksessä vuokralaisen kanssa.

Onko vuokranantajalla oikeus mennä asuntoon?

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuna olevaan huoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten. Tällaisessa tilanteessa vuokralaisen on viivytyksettä ja sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Huoneenvuokralain sanamuoto on se, että ”vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja huoneistoon.” Vuokranantaja ei siis saa ”mennä” asuntoon, vaan vuokralaisen on ”päästettävä” vuokranantaja sinne.

Vuokranantajalla on myös oikeus mennä asuntoon, jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa. Näissä tilanteissa vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana. Tällaiset asuntonäytöt siis on sallittuja tehdä, mutta nekin vuokralaiselle sopivana aikana.

Vuokranantajan tulee huolehtia siitä, ettei vuokralaiselle aiheudu suurempaa haittaa tai häiriötä kuin asunnossa käymisen suorittamiseksi on välttämätöntä.

Nopeaa apua lakiasioihin.