Opintolaina on laina, jolla yleensä nimensä mukaisesti rahoitetaan opintoja. Valtion lainantakauksen myöntää Kela. Kun lainantakaus on myönnetty, opiskelija voi hakea lainaa valitsemastaan pankista. Opintotuki muodostuu kolmesta eri opintotukietuudesta, joista yksi on opintolainan valtiontakaus. Kaksi muuta opintotukietuutta ovat opintoraha ja asumislisä. Opintotuen saaminen edellyttää opiskelun päätoimisuutta. Opiskelijalta vaaditaan myös opintojen riittävää edistymistä. Myös taloudellisen tuen tarve on on oltava olemassa opintotuen saajalla.

Opintotukea voidaan myöntää toisen asteen opintoihin, korkeakouluopintoihin ja joihinkin yksityisiin oppilaitoksiin. Opintotuesta ja sen myöntämisen edellytyksistä löydät tietoa Kelan sivuilta.

Kenelle valtiontakaus?

Opintolainaan voi saada valtiontakauksen sellainen, joka saa Kelalta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Vaikka hakija ei saisi Kelan opintorahaa, voi hän kuitenkin saada opintotuen lainantakauksen muutamissa tilanteissa; Ollessaan 18-19 vuotias, joka ei vanhempien tulojen vuoksi voi saada opintorajaa tai alle 17 vuotias hakija, joka ei asu vanhempien luona, eikä voi saada opintorahaa sen vuoksi, että on oikeutettu lapsilisään. Alle 17 vuotiaan kohdalla vanhempien tulot eivät kuitenkaan saa ylittää 61 tuhatta euroa vuodessa. Opintolainan valtiontakauksen voi saada myös MPKK:ssa, raja- tai merivartiokoulussa opiskeleva joka ei päivärahan vuoksi voi saada opintorahaa.

Esteet lainantakauksen saamiselle

Lainantakausta ei myönnetä vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle, jonka elatusta varten maksetaan lapsilisää. Valtiontakausta ei myöskään myönnetä opiskelijalle:

1) joka on suorittamassa vapausrangaistusta; tai

2) jonka opintolaina on takausvastuun perusteella Kelan perittävänä, ellei Kansaneläkelaitos erityisestä syystä toisin määrää.


Lue lisää julkisyhteisötakauksesta.

Lähde §: opintotukilaki


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.