Julkisyhteisötakaus voi olla esim. velan vakuudeksi annettava takaus.

Vakuudella tarkoitetaan yleensä luoton tai muun velan maksun takeena olevaa asiaa. Se voi olla esim. velan vakuutena olevaa omaisuutta tai lainan vakuudeksi asetettua takausta. Takaus on sitoumus, jolla takaaja (sitoumuksen antaja) lupautuu velkojalle (esim. pankki) vastuuseen kolmannen henkilön velasta. Sanottu kolmas henkilö olisi tässä siis päävelallinen.

Vakuudet jaetaan yleisesti henkilövakuuksiin ja esinevakuuksiin eli reaalivakuuksiin. Henkilövakuuksille on ominaista, että vakuuden antaja sitoutuu takaamaan velan koko varallisuudellaan.

Julkisyhteisötakaus on melko harvinainen

Vakuuksista puhuttaessa julkisyhteisötakaus on pankkitakauksen ja henkilötakauksen ohella yksi takauksen muodoista. Takaajana voivat olla valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Kun pankkitakauksessa esimerkiksi on kyse pankin antamasta takauksesta, niin julkisyhteisötakauksessa on kyse Suomen valtion, suomalaisen kunnan, Ahvenanmaan maakunnan sekä suomalaisen verotusoikeuden omaavan seurakunnan tai niihin verrattavissa olevan ulkomaisen julkisyhteisön antamasta takauksesta. Julkisyhteisötakauksessa takauksen antanut julkisyhteisö siis ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velvoitteesta, eli päävelasta. Esimerkiksi opintolaina on valtion takaamaa lainaa.


Lue lisää takauksesta.

Lähde §: laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.