Vierasvelkapanttaus vai takaus?

Takausta ja panttausta toisen henkilön velasta koskee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Laki on yleislaki ja sitä sovelletaan silloin, jos muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta, osapuolten omaksumasta käytännöstä, kauppatavasta tai muusta osapuolia sitovasta tavasta.

Lain säännöksistä ei saa sopimuksin poiketa yksityistakaajan tai yksityisen pantinantajan vahingoksi. Yksityistakaajana tai yksityisenä pantinantajana ei pidetä henkilöä, joka on velallisena olevassa yhteisössä tai säätiössä merkittävässä omistaja- tai johtaja-asemassa. Jos takaajan asema muuttuu, tästä on ilmoitettava velkojalle ja takaajaa on kohdeltava yksityistakaajana ilmoituksen tekemisestä lukien.

Takaus on velkojalle annettu sitoumus velallisen velkojen vastattavaksi ottamisesta. Vierasvelkapanttauksella tarkoitetaan sitoumusta, jonka perusteella sitoumuksen antaja antaa omaisuuttaan velkojalle toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.