Sekä työntekijöillä että virkamiehillä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaa annetaan koulutusta tai opiskelua varten. Edellytyksenä on, että työntekijä on työskennellyt päätoimisesti saman työnantajan palveluksessa vähintään yhden vuoden, joko yhtäjaksoisesti tai pätkissä. Tällöin työntekijällä tai virkamiehellä on oikeus saada enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Kun työntekijä tai virkamies on ollut saman työnantajan palveluksessa yhdessä tai useammassa jaksossa kolme kuukautta hänelle syntyy viiden päivän opintovapaaoikeus.

Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä tai myöntämällä osia työpäivästä vapaaksi. Opintovapaa voidaan muodostaa myös useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus tehtävä työnantajalle vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista, jollei työnantaja ja työntekijä muuta sovi. Hakemus voidaan tällöin tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Lähde §: opintovapaalaki


Suomen Juristit Oy
27.7.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.