Mikä on avioehtosopimus ja miksi sellaisia tehdään? 

Aviopuolisoilla on mahdollisuus muokata heitä koskevaa aviovarallisuusjärjestelmää avioehtosopimuksella siten, että he voivat sulkea joko kokonaan tai osittain avio-oikeuden avioliittonsa ulkopuolelle. Avioehtosopimuksen solmimisen tarkoitus on ennakolta sitovasti sopia avio-oikeuden laajuudesta. Avioehtosopimus on tiukasti määrämuotoinen oikeustoimi. Avioliittolain 41 §:n mukaan avioehtosopimus voi sisältää kolmenlaisia määräyksiä. Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samassa järjestyksessä voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi sellaista oikeutta. (AL 41.1 §) 

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti  

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Ollakseen pätevä sopimuksen on oltava päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama (AL 66 §). Sopijapuolten tulee olla täysivaltaisia ja oikeustoimikelpoisia. Sopimusta ei saa rasittaa mikään oikeustoimilain 3. luvun tarkoittamista pätemättömyysperusteista. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastoon. (AL 43 §). Avioehtosopimus on rekisteröitävä ennen ositusperusteen syntyhetkeä. Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus. Jos sopimusta ei tehdä laissa säädetyssä muodossa, se on pätemätön. 

Avioehtosopimuksen kumoaminen tai muuttaminen 

Avioehtosopimus voidaan kumota tai muuttaa vain uudella rekisteröidyllä avioehtosopimuksella. Uusi avioehtosopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastoon. (AL 43 §). Avioehtosopimus on rekisteröitävä ennen ositusperusteen syntyhetkeä. Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus. Jos uutta avioehtosopimusta ei tehdä laissa säädetyssä muodossa, se on pätemätön. 

Löydät ilmaisesta asiakirja valikoimastamme avioehtosopimuksia erilaisiin tarkoituksiin.

Tuukka Salmenkorva

Artikkelin kirjoittaja:

Tuukka Salmenkorva
OTM
Suomen Juristit Oy
01.04.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.