Ositustoimituksesta laaditaan aina kirjallinen sopimus, osituskirja. Toimitusositus saa lainvoiman kuuden kuukauden kuluttua pesänjakajan tekemän päätöksen jälkeen, eli kun perintökaaressa säädetty moiteaika on kulunut umpeen (PK 23:10). Pesänjakaja voi myös tehdä itseoikaisun ennen osituksen lainvoimaiseksi tuloa, ja se voi koskea kaikenlaisia virheitä. Jos kyse on toimitusosituksen aikana osapuolten tekemästä sopimuksesta, pesänjakaja ei voi oikaista siinä olevia mahdollisia virheitä. Lainvoimaisuus merkitsee tasingon saajan kannalta sitä, että hän voi olla varma saannostaan. 

Moiteoikeudesta luopuminen osituksessa 

Osapuolet voivat luopua moiteoikeudestaan hyväksymällä pesänjakajan toimittaman osituksen. Jos molemmat osapuolet nimenomaisesti hyväksyvät päätöksen, ositus tulee lainvoimaiseksi heti. Osituskirjoihin lisätään tyypillisesti osapuolten allekirjoittama sitoumus, jossa lausutaan esimerkiksi että ”hyväksyn tämän osituksen ja sitoudun olemaan sitä moittimatta”. Tämän kaltainen sitoumus merkitsee sitä, että sopimusta mahdollisesti rasittava pätemättömyys korjaantuu. Hyväksyminen voi koskea ainoastaan virhettä, jonka osapuoli on tiennyt, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Tuukka Salmenkorva

Artikkelin kirjoittaja:

Tuukka Salmenkorva
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
15.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.