Pakkotila voi oikeuttaa joissakin tilanteissa rikoksen. Tämä tarkoittaa, ettei teko ole rangaistavaa, vaikka teonkuvaus täyttääkin jonkun rikoslain tunnusmerkistön.

Sisältö

Oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava. Huomioon on otettava pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet.

Esimerkiksi:

Henkilö A on palavassa toisen henilön omistuksessa olevassa  asunnossa. A rikkoo asunnon ikkunan päästäkseen ulos rakennuksesta. Vaikka ikkunan rikkominen täyttäisi vahingonteon tunnusmerkistön ei teko pakkotilan vuoksi olisi rangaistavaa. Vaikka rangaistavuus poistuisi, se ei välttämättä kuitenkaan poista vahingonkorvausvastuuta.

Putatiivinen pakkotila

Putatiivinen eli oletettu pakkotila syntyy silloin, kun henkilö olettaa käsillä olevan tilanne, joka oikeuttaa pakkotilamenettelyyn, mutta todellisuudessa tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole. Esimerkissä putatiivinen pakkotila olisi ollut silloin, kun A olisi luullut vesihöyryä savuksi, ja murtautunut siksi ulos rakennuksesta.

Putatiivisessa pakkotilassa erehtymisen on yleisen elämänkokemuksen mukaan on ollut uskottavaa, ja kun oletetun pakkotilan poistamiseen käytetyt keinot ovat olleet oikeassa suhteessa oletettuun uhkaan, ei johda rangaistukseen tai rangaistus mitataan alennetulla asteikolla. Korvausvelvollisuus kuitenkin syntyy kiistattomampana kuin todellisen pakkotilan mukaisessa tilanteessa.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.