Pakkotyö on laitonta

Pakkotyö on kaikki työ ja palvelus, jota vaaditaan henkilöltä rangaistuksella uhaten ja johon henkilö ei ole vapaaehtoisesti suostunut. Toimien pitää jollain tavoin sisältää jokin fyysinen tai henkinen rajoite ja henkilön vapaan tahdon sivuuttaminen. Pakkotyö on yksi ihmiskaupan muodoista.

Pakkotyöllä on monia muotoja. Pakkotyön määritelmä sisältää muun muassa velalla sitomisen, passien pidättämisen ja laittoman säilytyksen. Pakkotyötä voi olla muun ohella tilanne, jossa henkilö kyllä tekee työtä näennäisen vapaaehtoisesti, mutta taloudellisen pakon takia. Myös taloudellinen pakko työhön on pakkotyötä, jos taloudellinen pakko johtuu valtiosta tai valtio hyväksikäyttää taloudellista pakkoa.

Kaikki pakollinen työ ei kuitenkaan ole pakkotyötä, nimittäin joitakin valtion teettämiä töitä ei katsota pakkotyöksi. Asevelvollisuuteen liittyviä töitä ei katsota pakkotyöksi, kuten ei myöskään rikostuomiosta johtuvaa työtä tai työrangaistusta. Pakkotyötä ei ole myöskään hätätyö tai suuronnettomuuksiin kuuluva auttamisvelvoite.

Mikään yksityinen tai julkinen taho ei saa käyttää pakkotyötä. Pakkotyön kiellolla on jus cogens –asema kansainvälisessä oikeudessa, eli se on pakottavaa oikeutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin linjannut, että valtioiden on kriminalisoitava erilaiset pakkotyön muodot ja rangaistava pakkotyön teettäjiä.

 

Ihmiskauppa

Nopeaa apua lakiasioihin.