Miten avioeroa haetaan?

Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Avioerohakemuksen voi tehdä puoliso yksin tai puolisot yhdessä. Avioeron hakemiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Riittää kun hakemuksessa ilmoittaa hakevansa avioeroa harkinta-ajan jälkeen taikka ilman harkinta-aikaa kahden vuoden erillään asumisen perusteella. Avioerohakemuksen voi saattaa vireille vaikka jo heti vihkimispäivänä ja avioero on tällöin mahdollista saada aikaisintaan kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen.

Lakiteksti on tulkinnanvarainen sen suhteen, voitaisiinko ero myöntää heti vihkimispäivänä sillä perusteella, että puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. Mutta kun lakitekstissä puhutaan nimenomaan puolisoiden erillään asumisesta, ei liene mahdollista saada välitöntä avioeroa, vaikka kihlakumppanit olisivat erillään ennen avioliittoa asuneetkin. Lain systematiikassa puoliso –termiä käytetään vasta avioliittoon vihityistä, ennen sitä puhutaan kihlakumppaneista.

Nopeaa apua lakiasioihin.