Perheasioiden sovittelu on avioliittolaissa säädetty perheenjäsenten välisten ristiriitojen ja ongelmien selvittely- ja ratkaisumenettely. Avioliittolain pyrkimys perheasioiden sovittelussa on, että puolisoiden väliset ristiriidat avioliitossa sekä avioliiton purkautuessa esiin tulevat ongelmat voitaisiin ratkaista oikeudenkäynnin ulkopuolella. Luontevimmin tämä tapahtuu puolisoiden välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Perheasioiden sovittelu koskee niin yhteiselämän kestäessä ilmaantuvia kuin avioerotilanteessa selvitettäviä ristiriitoja.

Olisi hyvä, että eron uhatessa ja harkinta-ajan aikana puolisot käyttäisivät perheasioiden sovittelua. Tärkeää tämä on erityisesti siinä tapauksessa, jos heillä on alaikäisiä lapsia. Sovitteluun voivat osallistua kaikki perheenjäsenet ja sitä voivat pyytää myös lapset missä tahansa elämänsä vaiheessa. Tavoitteena perheasioiden sovittelussa on löytää tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu tilanteeseen. Erityisenä tavoitteena on turvata lapsen asema ja edut. Erotilanteessa perheasioiden sovittelijat auttavat sopimaan lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Avioliittolaki ei tunne pakollista sovittelumenettelyä. Luottamuksellisuus perheasioiden sovittelussa tarkoittaa sitä, ettei sovittelija saa ilmaista sivullisille eikä muille viranomaisille sitä, mitä hän sovittelussa on saanut tietoonsa. Perheasioiden sovittelija ei saa ilmaista sovittelussa saamiaan tietoja tuomioistuimellekaan, jos sovittelijaa haluttaisiin kuulla todistajana oikeudenkäynnissä.

Sovittelun järjestämisestä huolehtivat kunnan sosiaaliviranomaiset. Lisäksi sovittelupalveluita voivat antaa sovittelun antamiseen luvan saaneet yhteisöt ja henkilöt. Lisätietoja perheasioiden sovittelusta saa oman kunnan sosiaalitoimistosta ja jos ongelmiin ei löydy apua sovittelun kautta on syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Perheasioiden sovittelu on myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävien käytettävissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.